WEB SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLERE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

İşbu metin, sizleri bilgilendirmek maksadıyla web sitemizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarları, yönetilmesi ve silinmesi, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla MACHİNEGO TEKNOLOJİ DANIŞMANLIK VE İŞ MAKİNALARI A.Ş. (“Machinego” veya “Veri Sorumlusu”) tarafından hazırlanmıştır.

Machinego olarak 6698 sayılı Kanun’da yer alan düzenlemelere uygun olarak veri işleme faaliyetini gerçekleştirmekteyiz. Operasyon ve faaliyetlerimizi sürdürürken işlemekte olduğumuz kişisel verilerin güvenliği hususunda mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü hassasiyeti göstermekteyiz. Bu nedenle Machinego olarak www.machinego.com (“Web Sitesi”) üzerinden iş makinesi kiralama faaliyetlerinin tarafı olan Bireysel Üyelerimize (“Kullanıcı” veya “Veri Sahibi”) ilişkin tüm kişisel verilerin güvenliliğini ve gizliliğini önemsiyoruz. Bununla birlikte, Web Sitesi’ni ziyaret eden Kullanıcılara kolaylık sağlamak, daha hızlı bir işleyiş ve daha iyi bir hizmet sunmak gayesiyle bu ziyaretlerinizde site kullanımına ilişkin olarak çerezler vasıtasıyla tarafınızdan bilgi toplanmaktadır.

Çerez Vasıtası ile Toplanan Verilerin Sınırı

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasına verilen addır. Söz konusu çerezler ile yalnızca internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler işlenmekte olup bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplanmamaktadır.

Çerez Vasıtası İle Toplanan Verilerin Kapsamı, Türleri ve Bunların Kullanım Amaçları

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri:

Web Sitesi’nde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır.

Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler

Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Türleri

Çerezler Vasıtasıyla Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebep

Söz konusu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Machinego’nun meşru menfaatleri uyarınca ve kullanıcılarımıza daha iyi bir hizmet sunulabilmesi amacıyla çerezler kullanılarak kişisel verileriniz, KVKK’nin 7.maddesi uyarınca anonim hale getirilerek istatistiki verilere ulaşılması, müşteri portföyünün ve hedef kitlenin belirlenmesi amacıyla ve IP bilgilerinizle ilişkilendirmek suretiyle işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz başka veri sorumlularına aktarılmamaktadır.

Web Sitesi’nde yer alan çerezlere, “çerez ayarları” panelinden ulaşabilir, bu panelde yer alan “çerezleri yönet” ifadesine tıklayarak çerez ayarlarını yönetebilir, hangi çerezlerin kullanılabileceği yönünde seçim yapabilirsiniz. Dilerseniz zorunlu olanlar dışındaki tüm çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz.

KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi gereği Veri Sahibi kişisel verilerinin;

Veri Sorumlusuna Başvuru

6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Machinego’ya iletebilirsiniz.

Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz, ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz web sitemizde bulunan Bilgi ve talep formlarının altında, *“Veri Sahibi Talep Formu”*nu da kullanarak;

Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Machinego tarafından yapılacak masraflar KVKK’nin “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13.maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep edilebilecektir.

Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri

Whatsapp